VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN

Biografija

Prof. dr. sc. Zlatko Karač, mag. ing. arch., rođen je u Vukovaru 1961.; diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987., gdje je i doktorirao na temi urbanističke baštine. Redoviti je profesor na Katedri za urbanizam PPPA AF, znanstveni je savjetnik, član Vijeća doktorskog studija, donedavno i prodekan za znanost te član uprave Arhitektonskog fakulteta (2011.-2020.). Bio je član Senata Sveučilišta u Zagrebu, član sveučilišnog Vijeća tehničkog područja i više sveučilišnih tijela te recenzent-panelist Hrvatske zaklade za znanost. Predavao je na Građevinskom i Šumarskom fakultetu, Tehničkom veleučilištu u Zagrebu kao i na nekoliko poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija iz područja arhitekture, povijesti umjetnosti i dr. Na matičnom Arhitektonskom fakultetu predavao je Urbanizam I, vodio je terensku nastavu Hrvatski prostor i arhitektura – Slavonija, a sada je nositelj kolegija Povijest hrvatskog urbanizma i Hrvatska tradicijska arhitektura, uz niz vježbovnih modula; predaje i na Filozofskom fakultetu gdje je utemeljio kolegije Islamska arhitektura i umjetnost te Židovi i arhitektura. Na Doktorskom studiju 'Arhitektura i urbanizam' vodio je predmet Povijesna hrvatska arhitektura i urbanizam u europskom kontekstu, a sada predaje Metodologiju znanstveno-istraživačkog rada te Uvod u znanstveno publiciranje. Na Specijalističkom studiju prostornog planiranja na AF vodi modul zaštite graditeljske i prirodne baštine. Bavi se urbanističkim i prostornim planiranjem, posebno konzervatorskom problematikom i zaštitom baštine na svim razinama planskih dokumenata te poviješću hrvatskog urbanizma i arhitekture. Objavio je više od 550 znanstvenih, stručnih i popularizacijskih radova, među kojima su knjige, poglavlja u zbornicima i monografijama, enciklopedijski tekstovi, članci, priopćenja na znanstvenim skupovima, TV i radijski scenariji te javna predavanja. Dobitnik je godišnje Državne nagrade za znanost 2012., a u autorskom timu 2016. i ponovno 2018. međunarodne nagrade Ranko Radović [ULUPUDS, Arhitektonski fakultet Beograd] za teorijski doprinos arhitekturi; laureat je godišnje nagrade Radovan Ivančević 2019. [DPUH] te Nagrade Grada Zagreba 2019. Bio je voditelj nakladništva AF, uredio je brojne udžbenike i knjige s područja arhitekture; donedavno glavni i odgovorni urednik znanstvenog časopisa Prostor [WoS indeksacije], sada je član uredništva restauratorskog časopisa Portal. Projekti su mu nagrađivani i otkupljeni na javnim natječajima; više je puta izlagao na Zagrebačkom salonu, Godišnjoj izložbi ostvarenja hrvatskih arhitekata i dr. Aktivan je u nekoliko stručnih udruga (arhitekata, arheologa, povjesničara umjetnosti i konzervatora), član je Odjela za arhitekturu MH, ovlašteni je arhitekt i ovlašteni urbanist HKA, bio je član Stručnog savjeta UHA-e, Hrvatskog vijeća za kulturna dobra pri Ministarstvu kulture, Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i Povjerenstava za ocjenu arhitektonskih projekata grada Zagreba i grada Vukovara. Niz godina aktivno je sudjelovao u poslijeratnoj obnovi Vukovara u urbanističkim i konzervatorskim ekspertnim tijelima, bio je član Državnog stožera za obnovu spomeničke baštine Vukovara. Trenutno je angažiran kao vodeći stručnjak za konzervatorsko-urbanističku dionicu Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika pod zaštitom UNESCO-a te kao član i tajnik Znanstvenog vijeća za arhitekturu, urbanizam i i uređenje prostora HAZU.

Ostali članovi kabineta

Karta