Biografija

Marin Duić rođen je 1995. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i Prirodoslovno-matematičku gimnaziju (V. gimnazija, matematički smjer) završio je u Zagrebu. Diplomirao je cum laude 2019. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Maksimirski majur – urbanističko-arhitektonska obnova i revitalizacija pod mentorstvom prof.dr.sc. Mladena Obada Šćitarocija.

Godine 2018. upisuje diplomski studij povijesti umjetnosti, modul konzervatorstvo na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je trenutno apsolvent.

Doktorski studij Arhitektura i urbanizam na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2020. godine.

Tijekom studija kao demonstrator sudjeluje na četiri kolegija Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu, na dva kolegija Katedre za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo te na tri kolegija Kabineta za primjenu računala.

Nakon diplome započinje suradnju u Zavodu za graditeljsko naslijeđe i u tvrtki Abstracto studio.
Od 2016. do 2020. godine sudjeluje kao koautor ili suradnik na tri arhitektonska natječaja (2 nagrade), a 2017. godine kao vođa tima na međunarodnom natječaju obnove dvorca Roccamandolfi u Italiji.

Dobitnik je studentske nagrade prof. Nikole Filipovića za projekt obiteljske kuće u Gunji 2015. godine. U ak.god. 2019./2020. stipendist je grada Zagreba.

Autor je jednog izvornog znanstvenog rada te sudjeluje na četiri međunarodne ljetne škole (Venecija, Zadar, Bruxelles, Beč) te dvije radionice (Hrvatski muzej arhitekture HAZU, Akupunktura grada – Srednja škola Velika Gorica).

Izlaže na tri međunarodne studentske konferencije, a 2019. godine dio je tima koji realizira izložbu Krstin zavičaj: Modruš u sklopu znanstvenog skupa Frankapansko naslijeđe: pet stoljeća Njemačko-rimskoga brevijara održanog u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Od ožujka 2021. godine zaposlen kao asistent na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu.
Karta