HR / EN
Karta

Misija i vizija

MISIJA

Obrazovanje arhitekata i dizajnera odgaja sposobnost transponiranja kompleksnih uvjeta i znanja u prostorni, predmetni ili komunikacijski koncept. On se ostvaruje kroz umjetničku i tehničku znanstvenu komponentu ravnopravno prisutnu u nastavi, istraživanju, suradnji s drugim institucijama, diseminaciji kroz izložbe i publikacije, adekvatne ljudske, prostorne i financijske resurse, stručni rad, poslijediplomsko obrazovanje i praćenje nakon diplome. U nastavi on se prije svega ostvaruje na projektantskim vježbama odnosno radionicama, a stvaralački proces njihova je ključna komponenta.

Istraživanje je sastavni dio stvaralačkog procesa, a njegovo teorijsko pozicioniranje i osviještena kontekstualizacija nadogradnja već prisutnog. Fakultet objedinjuje i osigurava skladan rad nastavnih i istraživačkih skupina na svim katedrama i zavodima, donosi strateške odluke potrebne za razvoj akademskih pitanja, profiliranje znanstvenih i umjetničkih istraživanja, provodi i razvija financijsku i investicijsku politiku, osigurava pravnu potporu te razvoj kadrova i istraživačke infrastrukture.

Fakultet provodi preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje (također i programe stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja) u svim granama arhitekture, urbanizma i dizajna utemeljeno na znanstvenim, razvojnim i umjetničkim istraživanjima radi stvaranja novih znanja i ideja te poticanja kritičkoga promišljanja i kreativnosti.

Glavne odrednice misije Arhitektonskog fakulteta jesu:

  1. Nastavom i istraživanjem u polju arhitekture i urbanizma te u polju dizajna, obrazovati studente koji će u budućnosti bitno odrediti kvalitetu izgrađenog prostora, oblikovane i komunikacijske okoline Republike Hrvatske u najširem smislu – od pojedinačnog predmeta, do arhitektonskoga djela, grada i naselja kao kreiranog sustava najviše složenosti, te oblikovanog pejsaža kao životnog habitusa
  2. Međunarodno priznatim istraživanjima i razvojem novih interdisciplinarnih područja (osobito u interferenciji sa područjima suvremenih tehnologija, novim oblicima vizualne kulture i scenarija života) generirati nova znanja, kreativne ideje i poticajne stvaralačke platforme;
  3. Razvijati suradnju s gospodarstvom, javnim sektorom i strukom u dodiru teorije i prakse te primjene ekspertnih znanja kojima ćemo doprinositi ukupnom razvoju zajednice
  4. Biti ustanovom visokih akademskih vrijednosti i etičkih kriterija, intelektualne i stvaralačke slobode djelovanja kao mjesto kritičkog promišljanja i propitivanja te jednakosti svih njezinih članova
  5. U sinergiji s drugim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu biti pokretačka snaga hrvatskoga društva.

 U ostvarenju misije Arhitektonskog fakulteta razvijat ćemo naše temeljne vrijednosti na tradiciji kojih smo u svome polju izrasli u vodeću nacionalnu i regionalnu visokoškolsku i istraživačku ustanovu s najboljim nastavnicima i pomno izabranim studentima, čvrsto povezanu s gospodarstvom i praktičnim segmentima struke, pri tome suvremeno organiziranu i međunarodno prepoznatljivu s redovitim plasmanom među 50 najboljih škola arhitekture i 50 najboljih škola dizajna u Europi.

Postulati djelovanja Arhitektonskog fakulteta usklađeni su s misijom Sveučilišta u Zagrebu. Kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonski će fakultet aktivno sudjelovati u provođenju sveučilišnog programa, visokoškolske i znanstveno/umjetničko-istraživačke strategije razvoja. Poticat će se razvijanje Fakulteta koji treba biti vidljiv i značajan po inovativnim i interdisciplinarnim oblicima suradnje među sastavnicama Sveučilišta, u privredi i osobito u međunarodnoj prisutnosti.

VIZIJA

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao matična ustanova za obrazovanje arhitekata, urbanista i dizajnera u Republici Hrvatskoj vodeću poziciju i potencijale kontinuirano želi potvrđivati novim postignućima, zadržati akademsko liderstvo u svome polju i nadalje se razvijati u pozitivnom kompetitivnom ozračju. Specifičnost koju baštini jest ona koju tek treba afirmirati kao prednost u regionalnom kontekstu nedavne proliferacije škola arhitekture i dizajna u okružju – fakultet je jedina institucija koja objedinjuje edukaciju arhitekata, urbanista i dizajnera te će se ona u budućnosti sustavno povezivati i usklađivati producirajući dodanu vrijednost i osigurati mu komparativnu prednost u krugu koji nadilazi lokalni kontekst.

Kao stožerna hrvatska visokoškolska i istraživačka ustanova u poljima arhitekture i urbanizma te dizajna, Arhitektonski fakultet sa svojim mogućnostima i kvalitetom djelovanja želi biti trajno prepoznat, integriran i konkurentan u europskome visokoobrazovnom i istraživačkom prostoru. U tom smislu poticat ćemo mobilnost studenata i nastavnika te postati jedan od regionalnih centara izvrsnosti u domenama svoga djelovanja.

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu osobito vidimo kao visoko učilište s naglašenim istraživačkim profilom obilježenim znanstvenom i umjetničkom izvrsnošću priznatom na međunarodnoj razini, koja kroz nastavu temeljenu na istraživanjima obrazuje buduće nositelje razvitka u svome polju.

Fakultet će i nadalje poticati kreativnost i inovativnost te kritičko promišljanje s ciljem stvaranja novih znanja kao temelja razvoja i rasta društva. Jačanje svijesti o vrijednosti i zaštiti intelektualnoga vlasništva te jasne procedure upravljanja i njegovoga transfera omogućit će uspješniju suradnju fakulteta i gospodarstva. Istraživanja danas društvu donose trenutnu i izravnu dobrobit. Napredak u budućnosti može očekivati samo društvo temeljeno na istraživanju, inovativnosti i primjenjivomu novome znanju.