Ustroj Arhitektonskog fakulteta

Uprava

Katedra za arhitektonsko projektiranje

Katedra za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo

Katedra za teoriju i povijest arhitekture

Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu

Predstojnici zavoda

tajnik fakulteta

Tihana Grgić Ožvald

studentski predstavnici

Mario Peko

povjerenstva arhitektonskog fakulteta

Etičko povjerenstvo

Povjerenstvo za diplomski ispit

Povjerenstvo za dodjeljivanje studentskih nagrada

Povjerenstvo za E-learning

Povjerenstvo za izložbe i predavanja

Ljubomir Miščević

Povjerenstvo za ljetne škole i radionice

Povjerenstvo za nakladničku djelatnost

Tajana Jaklenec

Povjerenstvo za odabir studenata za mobilnost u okviru programa ERASMUS

Povjerenstvo za praćenje nastave

Povjerenstvo za razredbeni postupak

Povjerenstvo za reformu studija i upravljanje kvalitetom

Povjerenstvo za stalno stručno usavršavanje

Povjerenstvo za stručnu praksu

Povjerenstvo za terensku nastavu

Povjerenstvo za utvrđivanje dodatnih uvjeta Fakultetskog vijeća za izbor u umjetničko-nastavna zvanja

Povjerenstvo znanstvenog časopisa 'Prostor'

Zlatko Karač

vijeće doktorskog studija arhitektura i urbanizam

Bojan Baletić

koordinator za mobilnost studenata

Luka Korlaet

ects koordinator

Zrinka Barišić Marenić

Vijeće Arhitektonskog fakulteta

Vijeće Arhitektonskog fakulteta čine nastavnici u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom zvanju, predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja, predstavnici studenta te predstavnik zaposlenika.

Karta