VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta

Urbanistička radionica II: Preobrazba grada

I
Godina
II
Semestar
diplomski studij ISVU:58961
0
Predavanja
60
Vježbe
0
Seminari
5
ECTS
Sadržaj predmeta je sustavno i sveobuhvatno planiranje složenih stambeno-poslovnih dijelova grada i njihova integracija u postojeću, odnosno planiranu gradsku strukturu.
Naglasak je na planiranju javnih društvenih, trgovačkih i poslovnih sadržaja, uz stanovanje koje čini osnovnu komponente grada. Posebna pažnja se posvećuje planiranju novih javnih površina (ulica, trgova, parkova,...). Stambeno-poslovni