HR / EN
Osnovne škole - programiranje, planiranje i projektiranje
Publikacija

Osnovne škole – programiranje, planiranje i projektiranje

Hildegard  Auf-Franić Autorica: Hildegard Auf-FranićUrednik: Zlatko Karač
Izdavač: Golden marketing - Tehnička knjiga; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u ZagrebuMjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2004ISBN: 953-212-187-0
Katedra za arhitektonsko projektiranje
Kabinet za zgrade društvenog standarda
U udžbeniku "Osnovne škole, programiranje planiranje i projektiranje" dan je prikaz općih načela gradnje zgrada za osnovne škole, opisani su prostorni sklopovi školske zgrade, te učionica njen prostor i oprema. Obrađene su konstrukcije i građevni elementi škola, higijensko tehnički zahtjevi i uvjeti za odvijanje redovitoga procesa obrazovanja invalidne djece. U appendixu dan je, među ostalim i vodič školskih zgrada u Zagrebu. Udžbenik "Osnovne škole, programiranje, planiranje i projektiranje" namijenjen je studentima arhitekture te korištenju u stručnoj praksi.
Karta