HR / EN
Karta
Zvuk u arhitekturi

Zvuk u arhitekturi

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:79211
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Zvuk - fizikalne veličine i karakteristike. Psiho-fiziološke karakteristike zvuka. Buka i zaštita od buke. Zvučna izolacija u zgradama. Prostorna akustika, akustička svojstva i zahtjevi prostora. Određivanje parametara kojima se postiže kvaliteta prostora s aspekta slušanja zvuka. Materijali kojima se postiže akustička kvaliteta prostora. Analiza primjera prostora posebne namjene.

Usvajanje proširenog