VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Uvod u zakonodavstvo prostornog uređenja
Publikacija

Uvod u zakonodavstvo prostornog uređenja

Nenad  Lipovac Autor: Nenad Lipovac
Izdavač: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u ZagrebuMjesto izdanja: ZagrebISBN: 978-953-6229-91-8
Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
Knjiga „Uvod u zakonodavstvo prostornog uređenja“ predstavlja rezultat višegodišnjeg stručnog rada na području prostornog uređenja i primjene hrvatskih zakona i propisa. Temeljna svrha ove knjige – udžbenika bila je približavanje zakonodavstva studentima arhitekture i urbanizma. Odabir zakonskih dokumenata, način i obim njihovog prikazivanja i pojašnjavanja usklađen je s potrebama izrade prostorno planske dokumentacije na svim razinama. Najveći naglasak stavljen je na temeljni zakon za arhitekte i urbaniste - Zakon o prostornom uređenju i gradnji. U knjizi su obrađeni samo neki dijelovi odabranih zakonskih akata (objavljenih do početka svibnja 2012.), uz mogućnost da čitatelj preko dodatnih „poveznica“ (komentari i tumačenja iz stručne prakse), sam potraži detaljnije značenje ili upute u temeljnom zakonskom dokumentu. Knjiga sadrži i veći broj slikovnih prikaza s obilaska terena kao i dijelove kartografskih prikaza iz pojedinih etapa izrade planova.
Karta