HR / EN
Sklonište u prirodi: kućica za ribare
Studentski rad
Sklonište u prirodi: kućica za ribare
Sklonište u prirodi: kućica za ribare
Sklonište u prirodi: kućica za ribare
Sklonište u prirodi: kućica za ribare
Sklonište u prirodi: kućica za ribare
Sklonište u prirodi: kućica za ribare
Sklonište u prirodi: kućica za ribare
Sklonište u prirodi: kućica za ribare
Sklonište u prirodi: kućica za ribare

Sklonište u prirodi: kućica za ribare

Tema je zadatka sklonište u prirodi. Zadana je prostorna jedinica vanjskih dimenzija kontejnera 40' HC s konstrukcijom koju čine čelični profili presjeka 10/10 cm. Bivak je smješten na obali nenaseljenog otočića Daksa u dubrovačkom akvatoriju. Korisnici su bivka ribari kojima je potrebno sklonište nakon cjelonoćnog ribanja ili avanturisti koji žele iskusiti surovost i jednostavnost privremenog života uz more. Položaj zadane forme inspiriran je tradicionalnim tunarima – ribarskim izvidnicama koje su postavljene dijagonalno, konzolno iznad obale, kako bi ribari promatrali mreškanje pučine uzrokovano jatima tune. Takav položaj bivka omogućuje poseban doživljaj mora, pri čemu se korisnik nalazi iznad valova i gotovo da nema kontakt s kopnom.
Bivak se sastoji od tri glavne cjeline: prostora ulaska i gospodarstva, prostora boravka i prostora spavanja. Kosim postavom dobivena su 4 prostora trokutastog presjeka koja služe kao prijelazne zone između glavnih cjelina, a služe za čuvanje ulovljene ribe /vrša uronjena u more/, pospremanje ribarske opreme, boravak u mreži za odmor,a najviši prostor ima funkciju vidikovca te mu se pristupa vanjskim stubama. Bivak je volumenski potpuno zatvoren s bočnih strana. Tlocrtno je podijeljen na tri zone: vertikalnu komunikaciju, središnji slobodni prostor i multifunkcionalni ormar u kojem je smješten i sakriven sav namještaj i servis koji se po potrebi rastvara. Središnji se prostor boravka s dvije otklopne platforme rastvara i proširuje prema pučini i prema pontonu koji omogućuje vezu s otokom. Na taj način interijer postaje eksterijer koji se za vrijeme lijepog vremena koristi kao terasa, natkrivajući barku koja je jedini pristup objektu. Time je reinterpretiran tradicionalni dubrovački orsan, spremište za brodicu u sklopu renesansnih ljetnikovaca, čiji se krov uglavnom koristio kao terasa s pogledom.
Vertikalnu komunikaciju čine prečke koje reinterpretiraju brodske ljestve dok nagib objekta od 35˚ olakšava penjanje. Dvostruka komunikacija omogućuje penjanje u interijeru, ali i u eksterijeru čime se pristupa vidikovcu na krovu te se stoga bivak može koristiti i izvana.

Odabirom ravnog lima na pročelju htjela se postići djelomična mimikrija objekta s refleksijom okoline, ali i proizvesti zvučne podražaje koji omogućuju korisniku da doživi olujno nevrijeme na nov način, boraveći iznad valova koji udaraju o metal.
Karta