VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Sakralna arhitektura Zagreba u 20. stoljeću. Katoličke liturgijske građevine
Publikacija

Sakralna arhitektura Zagreba u 20. stoljeću. Katoličke liturgijske građevine

Zorana Sokol Gojnik Autor: Zorana Sokol GojnikUrednica: Ariana Štulhofer
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet; UPI 2M PlusMjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2017ISBN: 978-953-7703-23-3
Objavljivanje knjige velik je doprinos arhitektonskoj struci radi ustanovljavanja i vrjednovanja arhitektonskoga naslijeđa grada Zagreba. Do sada u Hrvatskoj nije objavljena niti jedna publikacija koja sustavno i na ovako sveobuhvatan način sagledava problematiku sakralnog, posebice liturgijskoga graditeljstva dvadesetog stoljeća. Knjiga je dobro polazište za buduća promišljanja o specifičnom arhitektonsko-urbanističkom zadatku sakralne gradnje.
Akademik Mladen Obad Šćitaroci

Knjiga je prvi sustavni, kritički i znanstveni prilog velikom i složenom problemu značajnog sudjelovanja specifične arhitektonske i urbanističke teme u razvoju grada Zagreba tijekom, upravo za ovaj arhitektonski sadržaj, burnog razdoblja tijekom nekoliko političkih režima i društvenih sustava. Posebno ističem višestruki znanstveni doprinos predložene knjige. On se prije svega odnosi na otkrivanje do danas nepoznatih i neobjavljenih podataka o liturgijskoj arhitektonskoj baštini 20. stoljeća. Ovim radom prvi se puta istražilo mjesto zagrebačke liturgijske arhitekture u cjelokupnoj arhitektonskoj baštini Zagreba 20. stoljeća.
Dr.sc. Tomislav Premerl

Djelo koje je pred nama predstavlja pionirski iskorak u istraživanju ovoga gotovo neistraženog područja arhitektonskog stvkaralaštva jer postavlja valorizacijske kriterije i metodološke smjernice za nova istraživanja. Knjiga upućuje na neke aspekte sakralnog stvaralaštva koji su bili zanemareni, ili su u struci nedovoljno jasni, te je važna i za praktično projektantsko promišljanje novih liturgijskih prostora. Ovo djelo kompatibilno je sa znanstvenom metodologijom relevantnih europskih autora, pri čemo posebno ističem akribični istraživački prosede i sistematičnu obradu arhivske građe, te kompetentni komparatistički pristup. Ova dojmljiva monografija važna je ne samo za arhitektonsku i liturgičarsku struku, već i za širu kulturnu javnost, osobito onu zainteresiranu za arhitektonsko naslijeđe Zagreba i njegovo očuvanje...
Prof.dr. sc. Zlatko Karač
Karta