HR / EN
Osnovna škola Stupnik / rektorova nagrada
Osnovna škola Stupnik / rektorova nagrada
Osnovna škola Stupnik / rektorova nagrada
Osnovna škola Stupnik / rektorova nagrada
Osnovna škola Stupnik / rektorova nagrada
Osnovna škola Stupnik / rektorova nagrada
Osnovna škola Stupnik / rektorova nagrada
Osnovna škola Stupnik / rektorova nagrada
Osnovna škola Stupnik / rektorova nagrada
Osnovna škola Stupnik / rektorova nagrada
Osnovna škola Stupnik / rektorova nagrada
Osnovna škola Stupnik / rektorova nagrada

Osnovna škola Stupnik / rektorova nagrada

Parcela novo planirane školske zgrade nalazi se u slabo naseljenom području općine Stupnik, gdje su stambene jedinice položene linearno uz prometnice, bez javnih okupljališta i značajnih društvenih sadržaja, uz nekoliko proizvodnih hala. Parcela je mješovite namjene, trenutno podijeljena poljoprivrednom parcelacijom na obradive površine. Omeđena je s dvije prometnice sa postojećim stambenim kućama katnosti najviše P+2.
Idejnim rješenjem osmišljena je disperzirana postava školskih sadržaja kao niza manjih objekata koji s kontaktnim vanjskim zonama aktiviraju cijelu parcelu. Objedinjuje ih krov koji sluzi kao zaštitni element. Glavni pješački prilaz omogućen je s juga preko vanjskog drvenog, uzdignutog platoa / trga, ispod trijema do unutrašnjih javnih prostora. Kolni pristup, parkiralište, te gospodarski i sporedni ulaz osigurani su na sjevernom dijelu parcele, dok su uz njezin sjeverozapadni rub smještena vanjska sportska igrališta. Ostatak parcele zamišljen je u raznolikom niskom i visokom raslinju između kojih se nalaze nastambe za manje životinje, obradive površine za nastanak vrtova, staklenici za uzgoj voća i povrća te manji trjemovi i radionice za razonodu i učenje korisnika škole ali i stanovnika šire zajednice. Školska zgrada je zamišljena kao funkcionalna, lako promjenjiva i prilagodljiva simbioza malih kuća, specifičnih atmosfera i načina korištenja, te javnog prostora „školske ulice“ između. lnfrastrukturu ulice i kuća uz nju doživljavamo kretanjem kroz prostor i ispreplitanjem unutarnjeg i vanjskog. Krov natkriva i objedinjuje donji sustav, te štiti od vanjskih atmosferskih utjecaja. Svaka kuća oblikovana je shodno svojoj namjeni, s vlastitom klimom. Postavom unutarnjih zidova, koji se mogu polovično rastvoriti, omogućena je prenamjena prostora kako bi se stvorila ,,domaća" atmosfera nastavne prostorije van radnog vremena. Uz ulaz je smještena kuća nastavnika i administracije, oblikovana kao dvokatni fluidni prostor. U stražnjem su dijelu gospodarski prostori te prostori nastave TZK. Dvorana je slobodno oblikovana i upuštena u razinu tla. Služi i kao prošireni PVN koji se može pregraditi kliznim panoima. Čitav prostor komunikacije služi za razne namjene: sajma, izložbe iii pak predstave. Uz kuhinju je upuštena blagovaonica.
Na višoj su koti na platformama smješteni društveni sadržaji te služe kao ukruta glavne krovne konstrukcije.
Čitav sklop obavijen je polikarbonatnom ovojnicom. Ona se ljeti može rastvoriti, te unutarnji prostor maksimalno povezati s vanjskim. U tom je međuprostoru zamisljena aktivacija prirode kroz zimske vrtove.
Glavna konstrukcija oblikovana je kao tipski dvostrešni krov, lagane čelične konstrukcije stupova HEA 260 te grednih nosača profila visine oko 40 cm. Sustav u drugom smjeru pridržavaju podrožnice na rasponu 2 metra, te spregovi. Temelje sačinjavaju temeljne trake te betonske ploče, dilatirane u dva polja. Po svakoj dilataciji dolaze 2 polja spregova. Platforme od čeličnih greda u 2 okomita smjera čine dodatnu ukrutu konstrukcije krova. Manje kuće sastoje se od primarne konstrukcije čeličnih HEA profila te sekundarne konstrukcije od prešanih C profila. Dilatacijom krovne konstrukcije od elemenata ispod omogućena je demontaža i preraspodjela sustava.
Plašt unutarnjih kuca cine slojevi lagane čelične konstrukcije sa ventiliranom oblogom od trapeznog lima. U interijeru su upotrijebljene daske od svijetlog drva kao zidna obloga te parket na roštilju drvenih letvi kao podna obloga. Krovnu oblogu čine translucentne polikarbonatne ploče postavljene na nosivu podkonstrukciju, s otvorima od transparentnog polikarbonata. Kao podna obloga centralne ulice korišten je epoksi premaz. Prizemni dio vanjske ovojnice sastoji se od podiznih elemenata od translucentnog polikarbonata koji se kao harmonika dižu gore i otvaraju prostor. Paluba je zamisljena u drvu, sastavljena od drvenih dasaka na roštilju kako bi se spriječilo nakupljanje vode.
Kako bi se postigla ugodna klima, prostor se dijeli na različito grijane cjeline. Nastavne se jedinice griju na propisanih 19-20 °C. Otvori na ovojnici omogućavaju prozračivanje i prelazak topline u centralni prostor čija temperatura ne treba biti veća od 14-16 °C. Polikarbonatna ovojnica krova omogućuje prolazak sunčevih zraka i zagrijavanje prostora zimi, a isto tako otvorima na krovu i bočnim podiznim harmonikama cirkulaciju zraka i provjetravanje ljeti. Kao zaštita od sunca služe roloi na glavnoj konstrukciji te streha. Veličina i nagib krova pogodni su za dodatnu namjenu pozicioniranjem solarnih ploča.
Karta