HR / EN
Kratka autobiografija škole Arhitektonskog fakulteta - 100 godina izobrazbe arhitekata - Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Publikacija
Kratka autobiografija škole Arhitektonskog fakulteta - 100 godina izobrazbe arhitekata - Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Kratka autobiografija škole Arhitektonskog fakulteta - 100 godina izobrazbe arhitekata - Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Kratka autobiografija škole Arhitektonskog fakulteta - 100 godina izobrazbe arhitekata - Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

Kratka autobiografija škole Arhitektonskog fakulteta – 100 godina izobrazbe arhitekata – Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

Andrej Uchytil Melita Čavlović Autori: Andrej Uchytil, Melita ČavlovićUrednica: Mojca Smode Cvitanović
Izdavač: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u ZagrebuMjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2019ISBN: 978-953-8042-56-0
"Kratka autobiografija škole Arhitektonskog fakulteta" jubilarna je izložba i istoimeni katalog kojom se obilježava stogodišnjica (1919.-2019.) kontinuirane izobrazbe arhitekata u Zagrebu i Hrvatskoj. U vremenskom luku od Tehničke visoke škole, Tehničkog fakulteta, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta i samostalnog Arhitektonskog fakulteta izložba traga za nevidljivim i neopipljivim, onime što se karakterizira kao rukopis ili duh škole koji opstoji mimo svih institucijskih reorganizacija, promjena naziva i njezinih nastavnika.
Karta