VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Kino Samobor - Studentska radionica
Publikacija
Kino Samobor - Studentska radionica
Kino Samobor - Studentska radionica

Kino Samobor – Studentska radionica

Mentori: Mia Roth Čerina, Zorana Protić, Tajana Jaklenec, Ivana Fabrio, Vedran Kasap, Luka BorčićUrednica: Tajana JaklenecKritičari: Tonči Čerina, Nika Pavlinek
Izdavač: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Pučko otvoreno učilište SamoborMjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2018ISBN: 978-953-6152-43-8
Katedra za arhitektonsko projektiranje
Studij dizajna
Publikacija Kino Samobor / Studentska radionica predstavlja rezultate radionice nastale na inicijativu grada Samobora u suradnji s Arhitektonskim fakultetom i Studijem dizajna Sveučilišta u Zagrebu. Zadatak radionice je bio pronaći najbolja rješenja koja bi zgradu Kina Samobor, pored postojećeg i predviđenog projekta, učinila reprezentativnim mjestom za stvaranje kulturnih sadržaja grada Samobora. U vikend-radionicama koje su se održale u ožujku 2018. godine, studenti arhitekture i dizajna su u suradnji sa svojim mentorima ponudili četiri rješenja koja nude prepoznatljiv imidž i nove strategije korištenja prostora Kina. Projekti su u publikaciji popraćeni tekstom i grafičkim prikazima koji na vizualno jasan i dopadljiv način prikazuju koncepte i ideje grupa studenata arhitekture i dizajna.
Karta