VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Izložba studentskih radova kolegija Perivojno oblikovanje
Izložba studentskih radova kolegija Perivojno oblikovanje
Izložba studentskih radova kolegija Perivojno oblikovanje
Izložba studentskih radova kolegija Perivojno oblikovanje
Izložba studentskih radova kolegija Perivojno oblikovanje
Izložba studentskih radova kolegija Perivojno oblikovanje
Izložba studentskih radova kolegija Perivojno oblikovanje
Izložba studentskih radova kolegija Perivojno oblikovanje

Izložba studentskih radova kolegija Perivojno oblikovanje

Vježbovni kolegij: Perivojno oblikovanje
Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zadatak vježbovnog kolegija: Idejno perivojno rješenje prostora Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU s urbanističkim konceptom oblikovanja pristupu muzeju

Akademska godina: 2018. / 2019.

Koordinatorica kolegija: Prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci

Voditelji vježbovnog kolegija:
Prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci
Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci
Izv. prof.dr.sc. Sanja Gašparović
Izv.prof.dr.sc. Damir Krajnik
Doc.dr.sc. Vedran Ivanković
Poslijedoktorand dr.sc. Marko Rukavina
Asist. Kristina Perkov
Asist. Ana Sopina

Izloženi radovi studenata: Martin Bilić, Marko Blažević, Dora Bogut, Svebor Cvitešić, Ivan Ćilić, Ana Doljanin, Antonija Dudjak, Nikola Franić, Rea Geštakovski, Ela Gojanović, Naii Noami Mabel Greblo, Filip Ivaniček, Sanja Katavić, Ana Kereša, Niko Klasnić, Ena Katarina Kristić, Nikša Krizmanić, Lovro Markus, Marija Milošević, Toma Murtić, Doris Mržljak, Katarina Nanjara, Josipa Patljak, Sanja Perić, Vedran Sanković, Andrea Stroligo, Dorotea Šarić, Antoaneta Štefec, Toni Vekarić, Petra Vlahek, Josip Vrdoljak

Postav izložbe: Prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci
Izv.prof.dr.sc. Sanja Gašparović
Asist. Ana Sopina

O izložbi su govorili: Akademik Andrija Mutnjaković, voditelj Muzeja
Doc.dr.sc. Borka Bobovec, ravnateljica Muzeja
Prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci
Izv.prof.dr.sc. Sanja Gašparović
Karta