VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Istraživanje participativnog potencijala građana u planiranju javnog prostora grada Zagreba
Publikacija
Istraživanje participativnog potencijala građana u planiranju javnog prostora grada Zagreba
Istraživanje participativnog potencijala građana u planiranju javnog prostora grada Zagreba
Istraživanje participativnog potencijala građana u planiranju javnog prostora grada Zagreba
Istraživanje participativnog potencijala građana u planiranju javnog prostora grada Zagreba

Istraživanje participativnog potencijala građana u planiranju javnog prostora grada Zagreba

Kristina Careva Rene Lisac Autori: Kristina Careva, Rene Lisac, Tomislav Pletenac, Jana Vukić
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Društvo arhitekata ZagrebMjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2018ISBN: 978-953-8042-42-3
Katedra za arhitektonsko projektiranje
Kabinet za primjenu računala
Participativno oblikovanje prostora
Publikacija „Istraživanja participativnog potencijala građana u planiranju javnog prostora grada Zagreba“ nastala je temeljem aktivnosti grupe arhitekata i sociologa okupljenih u inicijativi Akupunktura grada na projektu Zagreb za mene. Ova publikacija, dakle, predstavlja inicijativu Akupunktura grada i njihov metodološki pristup.Ona reafirmira participativne metode u planiranju i projektiranju koje su bile važne u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća. Metodološki unaprjeđuje participativni proces i definira moguću ulogu građana u današnjem procesu donošenja odluka. Kroz iskustvo projekta Zagreb za mene potvrđuje njihov interes i potencijal u davanju prijedloga kad se osjećaju stvarno pozvani.

Karta