VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Hotel : kamenolom Dubac, Dubrovnik
Hotel : kamenolom Dubac, Dubrovnik
Hotel : kamenolom Dubac, Dubrovnik
Hotel : kamenolom Dubac, Dubrovnik
Hotel : kamenolom Dubac, Dubrovnik
Hotel : kamenolom Dubac, Dubrovnik
Hotel : kamenolom Dubac, Dubrovnik
Hotel : kamenolom Dubac, Dubrovnik
Hotel : kamenolom Dubac, Dubrovnik
Hotel : kamenolom Dubac, Dubrovnik

Hotel : kamenolom Dubac, Dubrovnik

Lokacija hotela nalazi se u kamenolomu Dubac u neposrednoj blizini Dubrovnika. Višegodišnjim iskopom kamenolom je dobio određenu dozu skulpturalnosti. Osnovna misao projekta bila je napraviti arhitekturu koja nenametljivo djeluje na postojeći kontekst, te zadržava ambijent koji je zatečen na lokaciji. Ideja je bila da se kretanjem kroz hotel stvaraju posebni prostorni osjećaji, pa se tako u određenim situacijama sagledava cjelina kamenoloma i čita njegova veličina, a u određenim trenutcima stvara se osjećaj potpune izoliranosti od okoline. Nova građevina projektirana je kao samoodrživi sustav podzemnih tunela koji se kaskadno spuštaju od vrha prema dnu. Prilikom dolaska na vrh kamenoloma odnosno hotela sagledava se kamenolom i stvara se osjećaj impozantnosti. Nakon toga se ulazi u komunikacijske jezgre kroz koje se spušta do servisno uslužne etaže koja je u potpunosti ukopana, a jedini doticaj sa okolinom su otvori u prostorima ugostiteljskih sadržaja iz kojih se pruža pogled na more i kamenolom. Zbog veličine hotelskog kompleksa ugostiteljski sadržaji nisu pozicionirani na jednom mjestu nego su točkasto raspoređeni duž čitavog kompleksa. Servisno-uslužna etaža sastoji se od dva tunela, primarnog uz koji su smješteni svi sadržaji koji su potrebni gostima i servisnoga tunela koji se nalazi u stražnjem planu uz kojeg su smješteni svi sadržaji koji su neophodni za funkcioniranje hotela. Iz servisno uslužne etaže dalje se kroz jezgre spušta na sljedeću etažu. Nakon spuštanja izlazi se na platno kaskade gdje se sagledava kamenolom, te se dalje spušta u mikro svijet soba koje su u tlocrtu točkasto pozicionirane. Sobe su projektirane kao manji kompleksi u čijem se središtu nalazi mali trg sa cisternom u koju se skuplja kišnica, a uz pomoć prirodnog sustava ventilacije stvara se posebna mikro klima. Hotel koristi tradicionalne elemente prikupljanja vode koja se filtrira kroz kamen, a ventilacija zraka projektirana je na prirodan način uz pomoć sustava cijevi u kojima se zrak hladi odnosno grije prilikom prolaska cijevi kroz spremnike za tehničku vodu.
Karta