VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Grad kao identitetski sustav
Publikacija

Grad kao identitetski sustav

Feđa Vukić Autor: Feđa Vukić
Izdavač: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij dizajnaMjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2013ISBN: 978-853-6229-95-6
Studij dizajna
Knjiga “Grad kao identitetski sustav” nastala je slijedom teorijsko-kritičke analize zamisli o “brendingu” zajednice (place branding, city branding) kojem se argumentirano kao alternativa nude pozicija i termin "identitetski sustav". Ta je tema uporište za shvaćanje da će ta drugačija vizura dovesti do učinkovitijeg uočavanja i shvaćanja zatečenog identiteta te do utemeljenja sustavne metodologije projektiranja identiteta zajednice.
Grad je u knjizi osnovna jedinica kroz koju se motri društvena zajednica kao sustav koji ima svoje kulturno-povijesno naslijeđe, svoju aktualnu stvarnost i psihosocijalnu dinamiku te svoje mitove. No i svaka bi regija ili moderna nacionalna država mogle biti primjerom za primjenu ovako teorijski zasnovane metodologije. Toj je tvrdnji argument već dvadesetak godina uvedena praksa stvaranja identitetskih komunikacijskih programa kojom pojedine zajednice u zemljama razvijene demokracije potiču razvojne projekte i vlastitu međunarodnu kompetitivnost.

Autor dr. sc. Feđa Vukić tvrdi i temeljito argumentira da u lokalnim tranzicijskim uvjetima (kakvi su aktualni u Hrvatskoj) nije moguće posve prenijeti teoriju i metodiku stvaranja identitetskog sustava grada iz konteksta čije su povijesne i kulturalne pretpostavke bitno drukčije od onih prisutnih i važnih u Hrvatskoj.
Stoga predlaže novu teoriju za drukčiji metodologijski pristup lokalnim zajednicama (gradovima, regijama) zemalja u demokratskom razvoju (poput Hrvatske) u kojima je i stvaranje identitetskog sustava (kao kritički nadomjestak za "brending") jedan od mogućih alata u poticanju i razvoju demokratskog dijaloga u društvu. A bez tog dijaloga nema ni shvaćanja zatečenog identiteta ni učinkovito projektiranog identitetskog razvojnog programa za zajednicu.
Karta