VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Generalni urbanistički plan grada Slavonskog Broda
Stručni rad
Generalni urbanistički plan grada Slavonskog Broda
Generalni urbanistički plan grada Slavonskog Broda

Generalni urbanistički plan grada Slavonskog Broda

Tihomir Jukić Srečko Pegan Autori: Tihomir Jukić, Srečko Pegan
Status: izvedenoIzvedeno: 2010
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
Generalni urbanistički plana grada Slavonskog Broda inovativan je prostorno planski dokument kojim se promišlja kontekst te predlaže koncept razvoja grada. Kao temeljni problemi u prostoru prepoznati su: transformacija prostora uz željezničku prugu i autocestu, transformacija prostora industrijskog kompleksa Đuro Đaković, afirmacija gradskog središta, zaštita i revitalizacija tvrđave Brod, program i prostor uređenja nove industrijske zone i luke na Savi, gradnja novog mosta na Savi te zahvati uređenja gradskog groblja, odlagališta otpada, sanacija klizišta i ograničenja građenja na Brodskom brdu i dr.
Izvršena je analiza demografskih i vlasničkih uvjeta te su predložena umanjenja građevnog područja. Posebna pozornost je usmjerena na planiranje građene strukture i oblikovanja prostora što je rezultiralo i 3D prikazima grada – među prvim takve vrste u našoj novijoj urbanističkoj praksi. Predložen koncept je inovativan i izravan te predlaže konkretne zahvate za unapređenje stanja u prostoru. Ove odlike plana uočene su od stručne javnosti te je plan donesen u redovitoj proceduri.
Ubrzo je ipak izrađena izmjena i dopuna plana drugih izvršitelja, a kojom se temeljna polazišta i programske odluke mijenjaju na način da su ublažene programske zadaće i poopćene odluke što je u konačnici uvelike potvrdilo postojeće stanje u prostoru te odgodilo rješavanje temeljnih problema razvoja.
Karta