Karta

Zgrade za sport

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:79179
1
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
2
ECTS
Predavanja sadrže uvid u povijesni i suvremeni razvoj arhitekture sportskih zgrada kao uvod u kompleksnu fenomenologiju sporta i široku pojavnost arhitektonskih formi koja slijedi navedenu složenost. Predavanja su sistematizirana tako da objašnjavaju arhitekturu nastalu na sportovima nastalim iz programa sportskih takmičenja koji zahtijevaju pojavnost arhitekture (bazenske dvorane, sportske dvorane, stadioni)