VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta
Zgrade za kulturu

Zgrade za kulturu

II
Godina
III
Semestar
diplomski studij ISVU:135434
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS