VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta
Zaštita i obnova povijesnih perivoja

Zaštita i obnova povijesnih perivoja

I
Godina
II
Semestar
diplomski studij ISVU:58972
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Kolegij obrađuje suvremenu problematiku zaštite i obnove povijesne perivojne arhitekture na temelju europskih i svjetskih iskustava, te dosadašnje prakse obnove u Hrvatskoj. Studenti se upoznaju s najvažnijim perivojnim naslijeđem u Hrvatskoj i u svijetu, s metodologijom i suvremenim problemima obnove povijesnih perivoja, konzervatorskim i turističkim aspektima obnove perivojnih prostora (javnih perivoja, perivojnih