Karta
Uvod u znanstvenoistraživački rad

Uvod u znanstvenoistraživački rad

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:66416
1
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
0
ECTS
Završetkom studija na Arhitektonskom fakultetu arhitekt treba biti osposobljen, uz niz drugih djelovanja, i za znanstvenoistraživački rad. Studentima je potrebno ukazati na specifičnosti metodologije, pripreme i izrade znanstvenih radova kako bi bili osposobljeni za samostalan ili timski znanstvenoistraživački rad te pisanje i opremu znanstvenih, znanstveno-stručnih i stručnih radova. Obradom teme po osobnom