Karta
Urbanizam 2

Urbanizam 2

II
Godina
III
Semestar
preddiplomski studij ISVU:51017
1
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Stambene četvrti gustoće stanovanja veće od 100 stanovnika po hektaru. Metoda urbanističkog projektiranja. Oblici i prostorne potrebe stambenih zgrada. Tipologija stambenih zgrada. Suvremena stambena naselja. Suvremena stambena naselja u Hrvatskoj. Stambena naselja 19. i 20. stoljeća. Promet. Pješački promet. Prateće građevine. Komunalna infrastruktura. Javni prostor. Rekreacija. Kvantificirani pokazatelji u