Karta
Urbanistička radionica - planiranje naselja

Urbanistička radionica - planiranje naselja

I
Godina
II
Semestar
diplomski studij ISVU:66380
0
Predavanja
4
Vježbe
0
Seminari
6
ECTS
Zadatkom na kolegiju Urbanistička radionica 2 istražuju se mogućnosti održivog prostornoga razvoja manjeg naselja (grada) od desetak tisuća stanovnika, u vremenskoj projekciji od 10 do 15 godina.

Cilj je zadatka upoznati studente s metodologijom izrade urbanističkoga plana (prostorno-planske regulacije) manje urbane cjeline odnosno provedbene prostorno-planske dokumentacije na razini urbanističkog