HR / EN
Karta
Upravljanje projektima

Upravljanje projektima

II
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS