HR / EN
Karta
Svjetska arhitektura 20.stoljeća

Svjetska arhitektura 20.stoljeća

III
Godina
V
Semestar
preddiplomski studij ISVU:39901
2
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
2
ECTS
Sadržaj kolegija Moderne i suvremene svjetske arhitekture, smješta arhitektonski fundus 20. stoljeća u njegov okolinski, socialni, kulturni, tehnički i povijesni okvir. Obrazlažu se glavni smjerovi razvoja arhitektonskog stvaralaštva od početaka druge industrijske revolucije do refleksija arhitekture u fenomenu okolinske održivosti na prijelazu u 3. milenij. Daje se pregled, analiza i tumačenje ključnih momenata