Karta
Studio 3

Studio 3

III
Godina
V
Semestar
preddiplomski studij ISVU:64445
0
Predavanja
9
Vježbe
0
Seminari
13
ECTS
Sadržaj Projektnog studija III je izrada projekta zgrade za odgoj i obrazovanje unutar javnih površina stambenog naselja.
Urbanistička komponenta zadatka obuhvaća istraživanje tipologije gradskih četvrti i naselja unutar kojih se projektira osnovna škola. Projektantska komponenta razvija projekt u okviru datosti konteksta, parcele i predviđenog programa koji svojim oblikovnim i tehničkim rješenjima zadovoljava