Karta
Studio 2

Studio 2

II
Godina
IV
Semestar
diplomski studij ISVU:51021
0
Predavanja
1
Vježbe
0
Seminari
0
ECTS
Sadržaj Studija 2 jest izrada detaljnog plana uređenja (DPU) gradskoga predjela (površine 10 hektara, gustoće stanovanja 40-100 stanovnika po hektaru) koji je predviđen za mješovitu, pretežito stambenu izgradnju. Program se sastoji od urbanističkog i arhitektonskog dijela zadatka. Težište je Studija 2 na urbanističkom dijelu zadatka gdje se izrađuje detaljni plan uređenja, dok se u arhitektonskom dijelu zadatka