Karta
Stambene zgrade 2

Stambene zgrade 2

II
Godina
IV
Semestar
preddiplomski studij ISVU:51022
15
Predavanja
0
Vježbe
15
Seminari
0
ECTS
Stanovanje je jedan od najvažnijih aspekata u razvoju života grada. Izgradnja novih stambenih ambijenata i obnavljanje postojećih stambenih arhitektonskih cjelina i četvrti jedno je od najvažnijih socijalnih pitanja u društvu. Zbog toga je projektiranje i oblikovanje stambenih područja grada centralno pitanje društvenog razvoja. Povijesna, socijalna i kulturna, te organizacijska, konstrukcijska i oblikovna analiza