VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta
Stambene zgrade 1

Stambene zgrade 1

II
Godina
III
Semestar
preddiplomski studij ISVU:20720
30
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
2
ECTS
Sadržaj predmeta je arhitektura obiteljskih kuća i pratećih tipova niske stambene izgradnje tj. onaj najzastupljeniji fond svekolikog građenja u prostoru.
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa svim bitnim čimbenicima pri projektiranju slobodnostojećih obiteljskih kuća i ostalih tipova individualne stambene izgradnje, objašnjenje raznovrsnih pristupa projektiranju te unapređivanje znanja o karakterističnim i antologijskim primjerima iz ovog arhitektonskog područja.