Karta
Sportska arhitektura u Zagrebu - geneza sportskih lokacija i prostora

Sportska arhitektura u Zagrebu - geneza sportskih lokacija i prostora

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:159660
1
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Sportsko-rekreacijski sadržaji oblikovali su pojedine zagrebačke gradske prostore. Sportu su obično bila namijenjena rubna, neizgrađena gradska područja. Širenjem grada sportski se sadržaji često premještaju dalje prema periferiji ili potpuno ukidaju, ali neki ipak opstaju u suvremenom gradskom tkivu sve do današnjih dana. Analizirat će se postanak i razvoj najistaknutijih sportu namijenjenih područja u gradu,