Karta

Radionica prostornog planiranja

II
Godina
III
Semestar
diplomski studij ISVU:81945
0
Predavanja
10
Vježbe
0
Seminari
16
ECTS
Politike i perspektive razvoja - mediteranski kontekst korištenja i zaštite obalnog područja - pregledni istraživački rad.
Istraživanje i vrednovanje potencijala prostora - SWAT analiza prostornih promjena - identitet, „brand“, realni prostorni uvjeti, planska polazišta... Koncept preobrazbe dijela obalnog područja šireg i užeg obuhvata. Prezentacija rada po fazama dovršenja i završna s javnom izložbom