HR / EN
Karta

Računalno oblikovanje pejsažne arhitekture

I
Godina
I
Semestar
preddiplomski studij ISVU:79198
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Predmet upoznaje studente mogućnostima korištenja informatičkih tehnologija u oblikovanju pejsažne arhitekture. Izlažu se koncepti primjene računala s obzirom na mjerilo i oblik zahvata kroz vizualizaciju prostora. Ponuđena su znanja o osnovnim elementima računalnog oblikovanja i prikaza, te multimedijalnog prezentiranja rezultata. Detaljno se obrađuju primjena računala u fazi izrade dokumentacije, elementi