Karta
Prostorno planiranje 2 – Zaštita prirode i okoliša

Prostorno planiranje 2 – Zaštita prirode i okoliša

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:66394
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
0
ECTS
Kolegij Prostorno planiranje – zaštita prirode i okoliša prezentira, analizira i vrednuje čimbenike zaštite prirode, okoliša i održivog razvoja u funkciji planiranja prostornog razvoja i izrade prostornih planova. Prikazane su politike planiranja razvoja i institucionalni okvir upravljanjem prostorom s posebnim osvrtom na administrativnu podjelu prostora te društvene, gospodarske, zakonodavne, okolišne i druge