VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta
Primjena materijala i konstrukcija u perivojnoj arhitekturi

Primjena materijala i konstrukcija u perivojnoj arhitekturi

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:66409
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Kolegij upoznaje studente s aktualnim projektantskim, oblikovnim, tehničkim i biotehničkim aspektima arhitekture vanjskih prostora s ciljem da stečena znanja primjene u projektima koje studenti izrađuju u arhitektonskim, urbanističkim i pejzažnim radionicama tijekom diplomskoga studija.
Sadržaj kolegija odnosi se na projektiranje i izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata te elemenata troškovnika