HR / EN
Karta
Plastično oblikovanje 2

Plastično oblikovanje 2

II
Godina
IV
Semestar
diplomski studij ISVU:20711
15
Predavanja
30
Vježbe
0
Seminari
3
ECTS
Poznavanje vizualnih elemenata te besprijekorna primjena istih u procesu projektiranja (točka, crta, ploha, tijelo, prostor, omjeri, red, ton, boja).

Samostalna i svjesna besprijekorna upotreba stečenih znanja.