VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta
Pejsažno planiranje

Pejsažno planiranje

III
Godina
VI
Semestar
preddiplomski studij ISVU:51029
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Kroz kolegij se stječu i produbljuju znanja o vrijednosti i važnosti pejsaža kao jednog od najvažnijih aspekata prostora te o posebnoj grani arhitektonsko-planerske struke - pejsažnom planiranju. Studenti kroz predavanja svladavaju vještine sagledavanja, analiziranja, vrjednovanja te planiranja u pejsažnim prostorima velikog mjerila. Upoznaju pejsažno planiranje u kontekstu prostornog i urbanističkog planiranja, te zaštite prirode i okoliša. Slušanjem kolegija studenti dobivaju uvid u razvoj planiranja pejsaža kao i u oblike i načine suvremenog oblikovanja prilikom zahvata u krajoliku.