Karta
Osnove nacrtne geometrije

Osnove nacrtne geometrije

I
Godina
I
Semestar
preddiplomski studij ISVU:34203
15
Predavanja
30
Vježbe
0
Seminari
0
ECTS
Metode projiciranja, zakonitosti preslikavanja, konstrukcije u tlocrtu, nacrtu, stranocrtu. Rješavanje 3D problema i njihov 2D prikaz, bilo klasičnim postupkom uz pomoć trokuta i šestara ili uz podršku CAD softvera. Primjena aksonometrijskih metoda za prikazivanje objekata trodimenzionalnog prostora s posebnim osvrtom na kupole i svodove. Izrada programa iz ortogonalnog projiciranja na dvije ravnine i aksonometrija.

Kod