Karta
Nosive konstrukcije 1

Nosive konstrukcije 1

I
Godina
I
Semestar
preddiplomski studij ISVU:20775
30
Predavanja
30
Vježbe
0
Seminari
4
ECTS
- statika konstrukcija, osnovni pojmovi, jednostavni sustavi
- prikaz prijenosa sila na primjeru obiteljske kuće
- osnove o otpornosti materijala, o materijalima, prijenosu sila, ravnoteži unutarnjih i vanjskih sila
- osnove proračunavanja rešetkastih konstrukcija
- osnove proračunavanja okvirnih i lučnih konstrukcija
- osnove stabilnosti konstrukcija
- osnove kompjutorskog modeliranja