HR / EN
Karta
Moderna i suvremena svjetska arhitektura

Moderna i suvremena svjetska arhitektura

III
Godina
V
Semestar
preddiplomski studij ISVU:186695
30
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
2
ECTS