VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta

Kabinet za urbanizam

Kabinet za urbanističko projektiranje je nastavna i znanstvena sastavnica Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu koje su osnovne djelatnosti održavanje nastave kolegija tematski pripadajućih znanstvenoj grani ‘urbanizam i prostorno planiranje’ i znanstvena istraživanja u sklopu međunarodnih znanstvenih projekata kao i znanstvenih projekata Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta.


Kolegiji Kabineta za urbanizam obuhvaćaju tematska-problemska područja urbanističkog planiranja (Urban planning) i urbanističkog projektiranja (Urban design). Bavi se aktualnim temama i procesima koji se odvijaju u gradu. U sklopu nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti obuhvaćene su teme istraživanja urbanih područja i preobrazba grada i sveobuhvatno planiranje složenih dijelova grada kao i njihovu integraciju u postojeću, odnosno planiranu gradsku strukturu. Naglasak je dan na javnom i zajedničkom unutar urbanih područja i na aktualnoj temi preobrazbe grada i planiranju stambenih sadržaja, kao osnovne komponente urbanog područja, uz koju treba planirati i sve ostale potrebne sadržaje za određeni dio grada, od društvenih do poslovnih, proizvodnih do sportskih i rekreacijskih.


Metodološki gledano složena i slojevita urbanističko-planerska materija razlaže se na problemske razine (promet, namjena, aspekti zaštite, odnosi javno – privatno) da bi se na kraju istraživačkog postupka sintetizirali u cjeloviti program.
Posebna se pažnja posvećuje uređenju odabranih nekonsolidiranih dijelova grada, koji zahtijevaju rekonstrukciju, dogradnju ili novu izgradnju, kao i načelima održive gradnje uz naglašavanje zatečenih vrijednosti kulturne i prirodne baštine uz racionalno korištenje prostora i usuglašavanja interesa različitih korisnika u prostoru.


Cilj je osposobljavanje studenata da rezultate analitičkog istraživanja na određenoj lokaciji znaju pretočiti u projektni zadatak za izradu urbanističkog rješenja uređenja dijela gradskog prostora. To podrazumijeva odgovorno i argumentirano dimenzioniranje i kvantificiranje programa namjene prostora, te simuliranje mogućih rezultata dobivenih na temelju definiranih urbanističkih propozicija kroz prikaz varijantnih rješenja i kontrolu nad nepoželjnim posljedicama. Koncept nastave se temelji na teoretskom i empirijskom znanju.