VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta

Kabinet za osnove arhitektonskog projektiranja

Bazični dio obrazovanja u arhitekturi izdvaja se kroz specifična pitanja, procedure i edukativni format u zasebno tematsko područje. Kabinet za osnove arhitektonskog projektiranja problematizira i istražuje formativni dio obrazovanja u disciplini arhitekture. Određuje svoje područje edukativne akcije u srazu arhitektonske kompozicije, percepcije u arhitekturi i arhitektonskoga gradiva. Kabinet svjesno pojednostavnjuje i tretira temeljnu podlogu arhitektonske edukacije te promišlja specifičnost sredstava i inteligencije u arhitekturi.

Početno arhitektonsko obrazovanje nalazi se u labilnom procijepu između dviju suprotstavljenih namjera: sačuvati neočekivanost misli i interpretacije početnika te ih istovremeno uvesti u specifična sredstva i procedure discipline. Obrazovni program prihvaća prividno stabilne kategorije arhitekture i promjenljive, datumom obilježene, naglaske i suvremena pitanja u izrastanju. Jezgru čine zadaci kojih je problemski okvir univerzalan, ali izložen stalnoj provjeri kroz izmjene hijerarhije sadržanih aspekata kako bi se dobili generacijski raznoliki arhitektonski odgovori. Edukativna namjera je suočavanje studenta/ice s osobnom interpretacijom problema, odlučivanjem u stvaranju i otkrivanje smisla pojmova imanentnih arhitekturi, kolebanje i provjera vlastite pozicije kroz arhitektonski projekt.

Studenti, vođeni logikom zadataka, kroz vlastiti rad spoznaju proces projektiranja te razvoj i artikulaciju arhitektonskog konstrukta unutar ograničenog broja osnovnih parametara arhitekture (prostor, vrijeme, tektonika). Kroz arhitektonsko projektiranje, kao spoznajni postupak, otkrivaju se za arhitekturu karakteristične teme, imanentni problemi, osnovna sredstva i ograničenja. Razumijevaju se odrednice arhitekture: linearnost, plošnost, prostornost, konstrukcija, funkcija, komunikacija, položaj, svjetlo, mjera, mjerilo, materijalnost.