Karta

Kabinet za nosive konstrukcije

Nastava kolegija Kabineta za Nosive konstrukcije provodi se u početnim semestrima studija: Nosive konstrukcije 1 – 3 u prva tri semestra te Tehnički studio kao sinteza naučenog iz područja nosivih konstrukcije, u četvrtom semestru dodiplomskog studija. Projekt konstrukcije je važan, a nerijetko i odlučujući faktor arhitektonskog oblikovanja. Osnovni cilj nastave u okviru Kabineta je osposobiti studente da razlikuju konstrukcijske sustave i materijale i razumiju njihovo ponašanje kako bi bili u mogućnosti stečena znanja koristiti u oblikovanju vlastitih konstrukcijskih (i oblikovnih) koncepata.