HR / EN
Karta

Kabinet za modernu i suvremenu arhitekturu

Arhitektonsko istraživanje suvremenosti pri Kabinetu za suvremenu arhitekturu svojim se interkatedarskim djelovanjem i angažmanom razvija duž cijelog nastavnog programa Arhitektonskog fakulteta. Pedagoški proces integrira preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku razinu nastave u jedinstvenu grupu 14 srodnih curriculuma. Posebno težište u stjecanju znanja studenata usmjereno je razumjevanju tipologije arhitektonskih formata, planova, povijesnih i arbitriranih događaja te posljedično, mogućnostima oblikovanja arhitektonskih kompozicija. Potaknuti osnovnim korpusom saznanja iz fenomena moderne i suvremene arhitekture, studenti vlastitim istraživačkim radom, seminarima, radom u projektnim radionicama i terenskom nastavom napreduju u usvajanju metiera, arhitektonski specijalističkih znanja i vještina vodeći pritom brigu o uravnoteženoj i održivoj okolini na pragu trećeg milenija. Kabinet posjeduje i kontinuirano razvija bogatu bibliografsku, studijsku građu arhitektonskih referencija nastalu na podlogama stručnih, studijskih putovanja (Digitalni arhiv Kabineta za suvremenu arhitekturu) kao i povijesno-studijske arhive pripadne uz dugogodišnje znanstveno - istraživačke projekte.