Karta

Kabinet za matematiku, nacrtnu geometriju i perspektivu

Nastavnici Kabineta za matematiku, nacrtnu geometriju i perspektivu podučavaju 5 kolegija iz područja matematike i geometrije. Obavezni kolegiji su: Matematika, Osnove nacrtne geometrije i Nacrtna geometrija i perspektiva. Izborni kolegiji su Matematičke strukture i Geometrija u graditeljstvu. Teme i ciljevi pojedinih kolegija su prilagođeni primjeni na arhitektonskom projektiranju, arhitektonskim konstrukcijama, nosivim konstrukcijama, instalacijama zgrada te urbanističkim kolegijima.