VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta

Kabinet za instalacije zgrada

Kabinet prenosi studentima znanje iz svih instalacija u zgradama. Nedostatak energije i zgrada kao potrošač cca 30% ukupne potrošnje svih vrsta energije za grijanje, klimatizaciju i pripremu tople vode nameće potrebu za smanjenjem potrošnje neobnovljivih izvora - zamjenom obnovljivim izvorima energije. Ova zamjena i iznalaženje suvremenih tehničkih rješenja sustava instalacija opravdana je zbog energetskih, gospodarskih, ekoloških i strategijskih razloga. U nastavnom se procesu kolegiji bave izučavanjem tehnoloških promjena suvremenih instalacijskih sustava, analizom i sintezom mogućih rješenja instalacija u građevinama, te definiranjem uvjeta koji utječu na arhitektonska i konstrukcijska rješenja građevine. Studenti stječu znanje o instalacijskim sustavima i elementima instalacija koje osiguravaju mikroklimatska stanja, funkcioniranje i protupožarnu zaštitu zgrada različite namjene uz minimalizaciju potrošnje primarne energije i što manju poluciju različitih štetnih tvari u okolinu. Znanje materije kolegija ovoga Kabineta pridonosi donošenju pravilnih odluka tijekom planiranja, projektiranja i gradnje zgrade te sudjelovanja u izboru i odabiru optimalnih sustava instalacija, a s aspekta korištenja različitih tehnologija gradnje i očuvanja okoliša.