HR / EN
Karta

Engleski jezik za arhitekturu IV

I
Godina
II
Semestar
diplomski studij ISVU:79196
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Na temelju odabranih autentičnih tekstova iz različitih izvora s temama vezanim uz matično područje struke (arhitektura i urbanizam), obrađuje se osnovna stručna terminologija, razvijaju vještine čitanja stručnog teksta te usavršava i proširuje znanje leksika, usavršava se pismena i usmena kompetencija.
Izborni engleski za arhitekturu sadrži i:
- modul poslovnog engleskog jezika – snalaženje u poslovnom