HR / EN
Karta

Crtanje i arhitektonska grafika

I
Godina
II
Semestar
diplomski studij ISVU:20712
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Povezati kulturološko s crtačkim znanjima i vještinama. Ukazati na neraskidivu vezu kreacija - izričaj (prikaz).
Učvrstiti stečena znanja. Poduprijeti vlastiti (osobni) likovni izričaj.