Karta
Crtanje 2

Crtanje 2

I
Godina
II
Semestar
diplomski studij ISVU:20709
0
Predavanja
45
Vježbe
0
Seminari
3
ECTS
Svladavanje konstrukcije mišljenja i njegovo vizualno predočavanje kao i poticaj na likovni način izražavanja. U dvije faze razvoja arhitektove ideje neophodna je neposredna veza "uma i ruke".

Razvijeni sustav mišljenja. Razvijanje vizualne inteligencije - grafičke kulture - smisao za likovna, prostorna rješenja, bez metode namjernih ili slučajnih pogreški.