HR / EN
Karta

Autorski pristup hrvatskih arhitekta

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:79206
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Teorijski kolegij diplomskog studija koncipiran je kao nadgradnja predavanja "Hrvatska arhitektura 20. stoljeća" preddiplomskog studija. Temelji se na pregledu, analizi i tumačenju izuzetnih autorskih opusa, antologijskih djela i stvaralačkih postupaka istaknutih hrvatskih arhitekata koji su djelovali u devetnaestom i dvadesetom ili koji djeluju u dvadesetiprvom stoljeću. Slijed predavanja strukturiran je obzirom